CIA logo The Culinary Institute of America Almni Club of Japan
Japanese
HOME > Profile
About the CIA
CIA Alumni Club of Japan
CIA Alumni Club of Japan Bylaws
Member profile
CIA Alumni Club of Japan
Executive Director Hisashi Furuichi
Assistant Executive Director Shigeki Koshiba
Director Shiro Nakanishi
Director Rie Katsuta
Members
David Chiddo
Ayumi Fukui
Yasuhiro Hasegawa
Ely Ito
Yoshihito Kawamoto
Tomoko Matsumoto
Kaori Mikata
Susumu Ohta
Hiroaki Sakai
Yoshio Sugano
Hiromu Tada
Yukio Tanaka
Nanako Yamamoto
Continuing Education
Miwa Sawada @